Współpraca

Zasady świadczenia usług

Usługi świadczone są w formie ustalonej z Klientem, także co do czasu i miejsca ich wykonywania. W szczególności usługi wykonywane są w Kancelarii, bądź w siedzibie Klienta.

W ramach prowadzonej stałej obsługi świadczymy usługi w zakresie sprawowania nadzoru nad wypełnieniem przez przedsiębiorcę podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (PROKURA).

Ubezpieczenie

Właściciel Kancelarii ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej, w związku z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, na kwotę 10.000 EURO na każdą czynność. Ubezpieczone są również wszystkie czynności księgowe w pełnym zakresie świadczonych usług.

Tajemnica zawodowa

Kancelaria Podatkowa zapewnia zachowanie w całkowitej tajemnicy, zarówno informacji jak i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną obsługą prawno-podatkową, zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawie o doradztwie podatkowym

Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podatnikiem. 

 

Ponosimy pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uchybienia i błędy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji.

 

W ramach współpracy z naszą firmą, doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej jest wliczane w cenę usług.

 

Obsługa podmiotów w zakresie świadczenia usług realizowana jest w siedzibie biura.

 

Na życzenie klienta zapewniamy odbiór dokumentacji księgowych z siedziby firmy.

 

Usługi konsultingu, nadzoru i kontroli nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika mogą odbywać się w jego firmie.

 

Zasadą biura jest, iż każda księgowa prowadzi „swoje firmy”, zapisy w księgach, deklaracje, a rozliczenia kontrolowane sa przez wykwalifikowane kierownictwo i doradcę podatkowego.

 

Pomagamy, reprezentujemy, przejmujemy kontakty klienta z Urzędem Skarbowym, ZUS.