O firmie

Krótki zarys

 

W ciągu ostatnich lat w polskim systemie podatkowym nastąpiły bardzo poważne zmiany. Przepisy prawa podatkowego w wielu miejscach nie są jednoznaczne, co utrudnia ich prawidłową interpretację. Nie ulega już wątpliwości, iż na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników ma wpływ ich polityka podatkowa. W takiej sytuacji coraz większą rolę zaczynają odgrywać kancelarie, zatrudniające profesjonalnych doradców podatkowych, których celem jest pomoc we właściwej interpretacji przepisów prawa podatkowego i bilansowego. 

 

Swoim klientom firma nasza gwarantuje profesjonalną obsługę prawno-podatkową. Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony Klientów co jest wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy. Nie ograniczamy się jedynie do kwestii ściśle podatkowych, prowadzimy również sprawy księgowe, ewidencje z zakresu rachunkowości oraz sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Naszym dużym atutem jest kreatywność, sumienność oraz terminowość wykonywania zadań. Dzięki naszej wiedzy, posiadanym umiejętnościom oraz opracowanym koncepcjom dążymy do tego, aby przyczyniać się do sukcesów osiąganych przez firmy z nami współpracujące. Wychodzimy z założenia, że sukces naszych Klientów jest również naszym sukcesem. 

 

Posiadamy szybki dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji tak aby uzyskać znaczną przewagę nad konkurencją, co jest ważnym elementem znajdującym odzwierciedlenie w obecnej sytuacji gospodarczej, a uzyskiwane przez nas rozstrzygnięcia są satysfakcjonujące dla Klienta. 

 

Istniejemy od grudnia 1994 roku, a doświadczenie dziesięciu lat na rynku. pozwala zaspakajać oczekiwania i potrzeby klientów. 

Wpis  na listę doradców podatkowych oraz Świadectwo  Kwalifikacyjne Min. Finansów gwarantują wysoki poziom świadczonych usług. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy kwalifikacje jedenastu doświadczonych pracowników o wykształceniu ekonomicznym i specjalnościach: Administracja i Zarządzanie, Rachunkowość, Finanse i Bankowość. Doświadczenia w prawie, przepisach i kontaktach nabywają też dwie młode pracownice. 

 

Kancelaria od początku swego istnienia jest w pełni skomputeryzowana. Używamy sprawdzonego i niezawodnego oprogramowania księgowego:

- KPIR - książka przychodów i rozchodów,

- KSH - księgi handlowe,

- OBSP - obsługa sprzedaży,

- PITY - rozliczenia roczne.

firmy VARICO z Poznania, www.varico.com.pl

 

Biuro "KORAB" jest profesjonalnie przygotowane do obsługi Klientów i jak Państwo widzą, spełniamy wszystkie wymagania świadcząc kompleksowe usługi księgowe.