Cennik

Ceny usług ustalane są każdorazowo indywidualnie w drodze negocjacji w zależności od:

  1. Urządzenia księgowego
  2. księgi rachunkowe (pełna księgowość)
  3. podatkowa księga przychodów i rozchodów
  4. ewidencja przychodów

Ilości pozycji księgowych.

Stopnia skomplikowania (firmy zagraniczne, odprawy czasowe, dokumenty SAD, obrót wierzytelnościami itp.).

Dodatkowej obsługi spraw pracowniczych i ZUS.

Zakresu doradztwa podatkowo-prawnego związanego z prowadzoną działalnością.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w oparciu o powyższe ustalenia wynosi od 100 do 500zł netto. Koszt prowadzenia ewidencji przychodów od 100 do 500zł netto. Koszt prowadzenia przez Kancelarię ksiąg rachunkowych wynosi od 700 do 6000zł netto.

Doradca Podatkowy wraz z Kancelarią ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej wykonywania doradztwa podatkowego i czynności księgowych..