Atuty

Artykuł 8 ust.2 Ustawy o Doradztwie Podatkowym:

 

"(...) Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

 

Ponieważ nie istnieją dwa identyczne przedsiębiorstwa (identyczni Klienci), nie ma też uniwersalnego modelu współpracy z doradcą podatkowym. Z tego powodu od pierwszych minut spotkania z Klientem dążymy do zdefiniowania problemu oraz wytyczenia drogi prowadzącej do jego rozwiązania. Dopiero w drugim etapie przedmiotem rozmów może stać się wysokość mojego wynagrodzenia.

 

Wielu potencjalnych klientów zastanawia się czy wybrać biuro rachunkowe, czy też zatrudnić u siebie księgową. Za podpisaniem umowy z biurem rachunkowym przemawiają następujące fakty:

  • biuro rachunkowe zatrudnia wyspecjalizowanych fachowców zdolnych rozwiązać najbardziej złożone problemy księgowe, podatkowe czy kadrowe
  • biuro rachunkowe nie weźmie zwolnienia lekarskiego, urlopu i nie porzuci pracy
  • biuro rachunkowe odpowiada całym swoim majątkiem i ponadto powinno być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych zawinionych u klienta strat.
  • przepisy zmieniają się tak często, iż tylko duży zespół księgowy jest w stanie śledzić te zmiany na bieżąco.
  • biuro rachunkowe obsługuje przeróżne podmioty gospodarcze często z bardzo wielu branż dzięki czemu jego pracownicy są w stanie posiąść różnorodną wiedzę przydatną do prawidłowej obsługi Twojej Firmy.
  • biuro rachunkowe informuje o wynikach finansowych tylko wskazane przez klienta osoby; niepowołani pracownicy nie będą w stanie się zorientować w wielkości zysków Twojej Firmy.
  • biuro rachunkowe ma zarówno większe doświadczenie jak i możliwości w przypadku sporu z urzędem skarbowym.
  • prawdopodobieństwo kontroli podatnika - klienta biura rachunkowego jest mniejsze, niż wtedy, gdy zatrudnia własne księgowe (piony kontroli urzędów wiedzą, że mają dużo mniejszą szansę znalezienia nieprawidłowości w dokumentacji prowadzonej przez dobre biuro rachunkowe).
  • dokumentacja księgowa przechowywana w biurze pozwoli uniknąć kontroli w siedzibie firmy i nękania podatnika.